Delivery

การจัดส่งสินค้า

iwantsp.com จะทำการจัดส่งสินค้าทุกชิ้นภายใน 48 ชั่วโมง(ยกเว้นวันหยุดราชการ) หลังจากได้รับการแจ้งชำระเงินจากลูกค้า สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน และสำหรับจังหวัดอื่นๆใช้เวลา 3-5  วัน

ประเทศไทย - iwantsp.com ส่งสินค้าในประเทศด้วยบริการด่วนพิเศษ เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบ โดยลูกค้าจะได้รับแจ้ง Tracking Number สำหรับการตรวจสอบพัสดุทาง E-mail หรือ LINE ที่ใช้ในการสั่งซื้อ ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ บุรุษไปรษณีย์อาจฝากใบนำส่งไว้ที่สถานที่จัดส่ง ลูกค้าสามารถใช้ใบนำส่งนี้ ไปรับสินค้าได้ที่ไปรษณีย์ภายใน 7 วัน หากเกิน 7 วัน พัสดุจะตีกลับมาที่ iwantsp.com หากส่งสินค้าไปแล้วไม่มีผู้เซ็นรับหรือ พัสดุตีคืนเนื่องจากที่อยู่ไม่ครบถ้วน, ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ไม่ละเอียด หรือตีคืนจากไปรษณีย์ในทุกกรณีอันเนื่องมาจากไม่มีผู้ไปรับพัสดุด้วยตนเอง ลูกค้าจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้ง

ต่างประเทศ - iwantsp.com จัดส่งสินค้าด้วยบริการ DHL รับประกันสินค้าถึงมือคุณในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีความแน่นอนสูง

Scroll To Top