Return or Refund

การขอคืนสินค้า

iwantsp.com ต้องการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่ดีที่สุด เราจึงพยายามปรับปรุงสินค้าและการบริการอยู่ตลอด จึงเป็นที่มาของนโยบายรับประกันความพึงพอใจ โดยเรายินดีเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ลูกค้าสั่งซื้อและได้รับสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนไซส์ เนื่องจากใส่ไม่ได้ iwantsp.com ยินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ หากยังคงมีสินค้าในไซส์ที่ลูกค้าต้องการอยู่ โดยที่ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาในสภาพเดิม ป้ายราคายังไม่ถูกตัดออก รวมทั้งยังไม่ผ่านการใส่และการซัก หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหมดจากในสต๊อก ทาง iwantsp.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอให้ลูกค้าเลือกสินค้าชิ้นใหม่ในราคาเท่ากัน หรือ เก็บยอดการสั่งซื้อเป็นเครดิต เพื่อให้ลูกค้าใช้สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป หากลูกค้ามีความต้องการจะขอคืนเงิน ทางเรายินดีจะคืนเงินโดยหักค่าจัดส่งที่ได้ชำระไปแล้วออกจากยอดเงินที่ลูกค้าชำระมา

  2. ลูกค้าพบว่าสินค้ามีตำหนิหรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ทำการสั่งซื้อ iwantsp.com ยินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนมาในสภาพเดิม ป้ายราคายังไม่ถูกตัดออก รวมทั้งยังไม่ผ่านการใส่และการซัก หากลูกค้ามีความต้องการจะขอคืนเงิน ทางเรายินดีจะคืนเงินคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนและรับผิดชอบค่าส่งสินค้ามาคืน/เปลี่ยน

กรณีนี้ไม่นับรวมการขอคืนเนื่องจาก สีหรือเนื้อผ้าไม่ตรงตามความต้องการ หรือความเข้าใจผิดที่มีต่อสินค้า เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจมีการให้ค่าสีที่แตกต่างกัน โดยสีที่เห็นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะขึ้นกับการตั้งค่าสีและความสว่างของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ iwantsp.com พยายามเต็มที่ในการนำเสนอทั้งรูปภาพสินค้าที่มีรายละเอียดชัดเจน, สีสันที่ปรับแต่งให้เหมือนสินค้าจริงที่สุด รวมทั้งคำอธิบายประกอบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าอย่างดีก่อนการตัดสินใจซื้อ จึงอยากเรียนมาให้ลูกค้าทำความเข้าใจร่วมกันไว้ที่นี้

iwantsp.com ขอสงวนในการส่งคืน หรือเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้าออนไลน์ เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืน หรือเปลี่ยนในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมหรือผ่านการใช้งานมาแล้ว รวมทั้งในกรณีที่สินค้าชำรุด หรือเสียหาย เนื่องจากการสวมใส่ของลูกค้า โดยจะยึดสภาพสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจาก iwantsp.com เป็นหลัก

ขั้นตอนการขอคืน หรือเปลี่ยนสินค้า

ขั้นตอนที่1

ลูกค้าจะต้องแจ้งความต้องการคืนสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าแล้ว (นับจากวันที่พัสดุถูกระบุว่านำส่งแล้ว โดยลูกค้าสามารถเช็คได้เองด้วยการนำ Tracking Number ที่ iwantsp.com ส่งให้หลังการแจ้งส่งสินค้าไปตรวจสอบจากผู้ให้บริการ) พร้อมแจ้งเหตุผลในการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า, ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า, รูปสินค้าและหมายเลขออเดอร์ของการสั่งซื้อของสินค้าชิ้นนั้น (เลขออเดอร์ดูได้จากสลิปที่ได้รับในห่อพัสดุ)

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากที่ iwantsp.com ได้รับแจ้งความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากลูกค้าแล้ว เราจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากได้รับการติดต่อและยืนยันการรับคืนสินค้าจาก iwantsp.com แล้ว กรุณาส่งสินค้ากลับคืนมา โดยสินค้าจะต้องมีสภาพเหมือนเดิม ป้ายราคาต้องยังไม่ถูกตัดออก รวมทั้งยังไม่ผ่านการใส่และการซักใดๆ โดย iwantsp.com จะต้องได้รับสินค้ากลับภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ยืนยันการรับคืนสินค้า หรือขอเปลี่ยนสินค้า

ขั้นตอนที่ 4

สินค้าที่ลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนเนื่องจากความผิดพลาดของ ขนาด หรือสี เราจะส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้าคืน กรณีคืนเงิน iwantsp.com จะโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าคืนมาแล้ว

Scroll To Top